Rozvoj širokopásmového internetu - pokrytie bielych miest

V roku 2013 dokončila spoločnosť IKT Services Slovakia s.r.o projekt na juhu Slovenska – Širokopásmový internet pre 12 samospráv. Šlo o cezhraničný slovensko-maďarský projekt, ktorého cieľom bolo vybudovať sieť pre rýchly internet v lokalite dvanástich obcí. Náklady dosiahli takmer 990-tisíc eur, z nich viac než 841-tisíc eur zaplatil Európsky fond regionálneho rozvoja, zvyšok obidva susedné štáty a realizátor stavby. Novú sieť pre širokopásmový internet tak dostali na slovenskej strane obce Nenince, Bátorová, Opatovská Nová Ves a Slovenské Ďarmoty.

Sieť sa uviedla do prevádzky vo februári 2014. Znamená to, že v tunajších domoch, kanceláriách, na úradoch obcí či vo firmách budú mať ľudia ten najkomfortnejší prístup k wifi sieti. Prenos dát optickým káblom je v súčasnosti najrýchlejší a najkvalitnejší spôsob dopravenia signálu k zákazníkom. Projekt sprostredkovala Pôdohospodárska platobná agentúra a administratívu zúradovala Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu stredného Poiplia.