Meracia a regulačná technika
  • Meranie hladín kvapalín kalov a pevných materiálov
  • Meranie prietokov kvapalín, kalov a plynov
  • Teplotné snímače
  • Snímače tlaku a diferenčného tlaku
  • Vážiace systémy, pásové a prietokové váhy
  • Meranie vlhkostí pevných materiálov
  • Meranie hustoty kvapalín
  • Meranie relatívnej vlhkosti, prietoku a rýchlosti prúdenia plynov
  • Procesné zobrazovače, systémové komponenty, senzorová technika