• Telekomunikácie

          - Inštalácia a uvedenie do prevádzky mobilných komunikačných systémov, mikrovlnné systémy, optické prenosové technológie, 2G, 3G, 4G-LTE 
          - Širokopásmové pokrytie vidieckych oblastí prostredníctvom WLAN
          - FTTx: Inštalácia zariadení, meranie, zváranie, strihanie a príprava optických vlákien

  • IT infraštruktúra

          - Plánovanie, výstavba a rekonštrukcia dátových a riadiacich centier, zabezpečenie miestností
          - Plánovanie technológie podľa CDCDP – certifikovaných technikov
          - Elektroinštalácie
          - Dátové centrá a bezpečnostné miestnosti 
          - Technické čistenie dátových centier podľa normy ISO 14664 (trieda 8 ako cieľové hodnoty pre hi-tech systémy)
          - Staviame dátové centra bez ohľadu na výrobcu s produktami, ktoré ste si vybrali
          - Vybavenie izby (DC) a monitorovanie siete 365 dní/24 hodín v závislosti na dohodnutej SLA

  • Meracia a regulačná technika

          - Meranie hladín kvapalín kalov a pevných materiálov
          - Meranie prietokov kvapalín, kalov a plynov
          - Teplotné snímače
          - Snímače tlaku a diferenčného tlaku
          - Vážiace systémy, pásové a prietokové váhy
          - Meranie vlhkostí pevných materiálov
          - Meranie hustoty kvapalín
          - Meranie relatívnej vlhkosti, prietoku a rýchlosti prúdenia plynov
          - Procesné zobrazovače, systémové komponenty, senzorová technika

  • Produkty

          - Deliace mreže do dátových centier 
          - Ostatné kovové diely podľa priania zákazníka
          - Telefónne adaptéry pre AVAYA a CISCO telefóny