• Internetové služby s novou značkou IKT Services

Na slovenskom IT trhu pribudla nová obchodná značka. Rakúska spoločnosť IKT Services Group prevzala v rámci akvizície slovenskú pobočku firmy IKT Services Slovakia. Na náš trh tak prichádza nový poskytovateľ služieb v oblasti IT štruktúr. Prináša nielen nové postupy a proklientsky orientovaný servis, ale aj rakúsku kvalitu za slovenské ceny.

Hlavné produkty, ktoré ponúka IKT Services, sú inteligentné infraštruktúry, počítačové LAN siete, zjednotená komunikácia, dátové centrá, bezpečnostné kamery a poskytovanie telekomunikačných aj internetových služieb.

  • Rozširovanie spoločnosti

Cieľom budovania IT štruktúr na Slovensku je odstrániť „digitálne priepasti“, teda lokality bez siete širokopásmového internetu a prídavných služieb. Všade tam, kde sú tieto siete už dostupné, majú obyvatelia aj firmy k dispozícii nielen internet, ale aj ďalšie moderné telekomunikačné a IT služby. Problém vzniká najmä v menších mestách a na vidieku – stále sú totiž oblasti, kde pokrytie modernými sieťami chýba.

Medzi úspešných realizátorov takýchto projektov patrila v posledných rokoch aj firma IKT Services s.r.o. Tá dosiahla len za minulý rok obrat 5 miliónov eur. Do portfólia jej prác patria jednak telekomunikačné stavby a infraštruktúra dátových centier, dátové optické a metalické siete a jednak zabezpečovanie ich prevádzky a údržba.

  • Zavŕšený projekt s podporou eurofondov

V roku 2013 dokončila spoločnosť IKT Services Slovakia s.r.o projekt na juhu Slovenska – Širokopásmový internet pre 12 samospráv. Šlo o cezhraničný slovensko-maďarský projekt, ktorého cieľom bolo vybudovať sieť pre rýchly internet v lokalite dvanástich obcí. Náklady dosiahli takmer 990-tisíc eur, z nich viac než 841-tisíc eur zaplatil Európsky fond regionálneho rozvoja, zvyšok obidva susedné štáty a realizátor stavby. Novú sieť pre širokopásmový internet tak dostali na slovenskej strane obce Nenince, Bátorová, Opatovská Nová Ves a Slovenské Ďarmoty.

Sieť sa uviedla do prevádzky vo februári 2014. Znamená to, že v tunajších domoch, kanceláriách, na úradoch obcí či vo firmách budú mať ľudia ten najkomfortnejší prístup k wifi sieti. Prenos dát optickým káblom je v súčasnosti najrýchlejší a najkvalitnejší spôsob dopravenia signálu k zákazníkom. Projekt sprostredkovala Pôdohospodárska platobná agentúra a administratívu zúradovala Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu stredného Poiplia.

  • Dôveryhodný partner na trhu

IKT Services sa už na rakúskom trhu vyprofilovala ako stabilný a kvalifikovaný dodávateľ riešení a služieb v IT. Jej riešenia zákazníci uprednostňujú, keďže im garantuje bezpečnú a fungujúcu dodávku a zavedenie požadovaných častí IT systémov s dôrazom na najmenšie detaily. Vzťah k zákazníkom a ich potrebám opiera firma o ústretový, flexibilný a nealibistický prístup, o dlhodobé skúsenosti svojich vyškolených a certifikovaných špecialistov a o hĺbkovú znalosť problematiky.