Spoločnosť IKT Services Slovakia s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 5846/B.

Fakturačné údaje / Prevádzka:
IKT Services Slovakia s.r.o.
Drieňová 14
821 01, Bratislava
IČO: 44 524 161
DIČ: 2022733273
IČ DPH: SK2022733273
 
TEL: +421 944134302
E- mail: office@iktservices.com


Autorské práva:

Tento web je chránený autorskými právami. Všetky práva, vrátane práva na reprodukciu, distribúciu a preklad textov sú vyhradené. Žiadna časť tohto diela nesmie byť reprodukovaná v akejkoľvek forme bez písomného súhlasu IKT Services Slovakia s.r.o., alebo spracovávaná, kopírovaná či rozširovaná. © 2014

Oznámenie o zodpovednosti:

Akákoľvek zodpovednosť za správnosť, úplnosť a aktuálnosť je vylúčená. Pre všetky odkazy, ktoré odkazujú z našich stránok do iného internetového obsahu, všetka zodpovednosť je výslovne z našej strany vylúčená. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah domény, ktorá vedie cez hypertextové odkazy z našich webových stránok na iné webové stránky.